Trwa generalna modernizacja Bieszczadzkiego Domu Kultury. Po kilku miesiącach intensywnych prac, sala kinowo-widowiskowa zaczyna nabierać wyglądu. „Obecnie prowadzone są działania mające na celu zapewnić jak największe bezpieczeństwo widzom” – mówi Adam Snarski, burmistrz Leska.

Od kilku miesięcy w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku trwa generalna modernizacja. W ramach prac przebudowano pomieszczenia sali widowiskowej wraz z elementami sceny i zapleczem technicznym. Ponadto zakres działań obejmował zlikwidowanie balkonu na poziomie pierwszego piętra, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, wykonanie nowej okładziny ścian czy budowę zewnętrznej pochylni na potrzeby osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu przebudowy Bieszczadzki Dom Kultury zyska nową konstrukcję balkonu widowiskowego, powiększone światła sceny oraz nowe fotele teatralne. Pracownia plastyczna zostanie zaadaptowana na potrzeby projektorowni. Z kolei prace na zewnętrz budynku polegały na rozbiórce schodów wraz z zadaszeniem.

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Lesko celem projektu jest zwiększenie oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie zakresu oferowanych form działalności kulturalnej i turystycznej Leska i okolic.

Jeszcze kilka miesięcy temu w tym miejscu było masę gruzu. Łatwo nie było poczynając od samego projektu, po wyposażenie sprzętu elektrycznego. Szukaliśmy zamienników niektórych sprzętów, zmieniliśmy technologię elektryczną na bardziej oszczędną. Jest to zasadne zwłaszcza przy dzisiejszej inflacji

– mówi Adam Snarski, burmistrz Leska.

Prace remontowe w Bieszczadzkim Domu Kultury współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to blisko 4,4 miliona złotych.