PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły prace remontowe i przywróciły ruch na odcinku linii nr 108 z Uherzec Mineralnych do przejścia granicznego w Krościenku.

Początkiem marca, ze względu na wzmożony ruch na przejściu granicznym w Krościenku, który został wywołany wojną w Ukrainie, podjęto decyzję o reaktywacji połączeń kolejowych na odcinku linii nr 108 od Uherzec Mineralnych do granicy polsko-ukraińskiej. Po kilku dniach od rozpoczęcia prac, na torach pojawił się pierwszy skład. Niestety inauguracyjny kurs zakończył się wykolejeniem pociągu. Wówczas podjęto decyzję o wprowadzeniu transportu łączonego. Uchodźcy autobusami przewożeni byli do stacji w Uhercach, a stamtąd kontynuowali podróż w głąb Polski.

Przez cały ten okres czasu trwały prace naprawcze niezbędne do bezpiecznego przejazdu składów pasażerskich na trasie do przejścia granicznego. Na przestrzeni kilku tygodni na jednotorowej linii wymieniono między innymi podkłady. Ponadto Grupy PKP Polskich Linii Kolejowych przeprowadziły przegląd torów i poprawiły widoczność na przejazdach kolejowo-drogowych.

Dzięki wykonanym pracom, jest możliwość wykorzystania pociągów w komunikacji do przejścia kolejowego z Ukrainą. Kolejowe przejście graniczne w Krościenku, będzie dodatkowym punktem odprawy w przewozach kolejowych

– informuje Karol Jakubowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zdjęcie główne: Zbigniew Bryndza