Za około trzy lata uczniowie dwóch leskich szkół ponadpodstawowych będą mogli skorzystać z nowej infrastruktury sportowej. Na przestrzeni tego czasu przy Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa powstanie hala gimnastyczna, z kolei przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych boisko wielofunkcyjne. Koszt całej inwestycji to ponad 11 milionów złotych.

Kwestia doposażenia szkół ponadpodstawowych w powiecie leskim to kwestia będąca cały czas na uwadze starosty Andrzeja Olesiuka, jak i całego Urzędu. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo często wskazywano na problem z infrastrukturą sportową, dzięki której uczniowie mogliby zwiększyć, jak również poprawić swoją aktywność fizyczną. Mimo wielkiego zaangażowania, ich realizacja była utrudniona z uwagi na brak odpowiednich programów, które w finansowy sposób mogłyby korzystanie pomóc. Teraz, dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz pieniądzom z Rządowego Fundusuz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznyc,h budowa hali i boiska stała się faktem.

Za około trzy lata przy Liceum Ogólnokształcącym im. gen Władysława Andersa powstanie hala sportowa, z kolei przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych boisko wielofunkcyjne. Obie inwestycje będą łączyły się również z budową całego zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Przy liceum realizowana będzie przebudowa i rozbudowa istniejącej hali, z kolei przy ZSTiA, pomiędzy budynkiem warsztatowym, a domami jednorodzinnymi od strony alei Jana Pawła II powstanie nowe boisko

– mówi nam Barbara Marszał-Juryś, kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Lesku.

Teren przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
Fot. Kamil Mielnikiewicz
« z 13 »

Umowa na realizację budowy infrastruktury sportowej przy dwóch szkołach ponadpodstawowych w Lesku została podpisana z wykonawcą. Jak podkreśla Barbara Marszał-Juryś, działania będą prowadzone kompleksowo, równocześnie w dwóch miejscach. Firma z Krosna, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę, ma zarówno opracować dokumentację budowlaną, a następnie ją zrealizować. Cenę inwestycji określono na kwotę 11 milionów 300 tysięcy złotych.

Warto jednak zauważyć, że boisko wielofunkcyjne będzie szybciej realizowane. Jest to prostszy obiekt budowlany. Natomiast jeśli chodzi o halę sportową to jej realizacja zajmie na pewno trochę więcej czasu

– dodaje kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Lesku.