Przy Komendzie Powiatowej Policji w Lesku odbyły się obchody Święta Policji. Podczas wydarzenia wręczono awansowanym policjantom i policjantkom akty mianowania na wyższe stopnie, a gratulacje i życzenia funkcjonariuszom i pracownikom leskiej komendy złożyli uczestniczący w uroczystości przedstawiciele samorządów i innych służb.

Tegoroczne obchody święta policji odbyły się na placu apelowym leskiej komendy. Podinspektor Grzegorz Koczera podczas swojego przemówienia podziękował podległym funkcjonariuszom i pracownikom za codzienne zaangażowanie, oddanie służbie i profesjonalizm, natomiast ich rodzinom za wsparcie w codziennej służbie. Pogratulował również wszystkim awansowanym i odznaczonym.

Następnie, po odczytaniu rozkazów, inspektor Dariusz Matusiak, komendant wojewódzki policji w Rzeszowie oraz podinspektor Grzegorz Koczera, komendant powiatowy policji w Lesku wręczyli 27 aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne awansowanym funkcjonariuszom. Ponadto osobom wspierającym pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom powiatu leskiego uhonorowano medalami pamiątkowymi. Wręczone zostały również medale 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie.

Po wręczeniu nominacji i wyróżnień, do funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz zebranych gości zwrócił się inspektor Dariusz Matusiak. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na nowe wyzwanie pojawiające się przed policjantami, jakie wywołała niedawna pandemią oraz wojna toczącą się na Ukrainie i spowodowana nią fala uchodźców. Komendant podziękował policjantom za poświecenie w codziennej służbie, za to, że sprostali wszystkim nowym wyzwaniom, jakie postawił przed nimi konflikt zbrojny w Ukrainie oraz za to, że zapewnili bezpieczeństwo, zarówno mieszkańcom naszego regionu, jak i tysiącom uchodźców.