Kilkudziesięciu wiernych wzięło dzisiaj udział w uroczystościach Bożego Ciała w Olszanicy. Po mszy świętej poprowadzonej przez księdza Mirosława Wójcika odbyła się procesja do czterech ołtarzy zlokalizowanych wokół kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Elementem obchodów Bożego Ciała jak i jego oktawy jest uroczysta procesja, która miała miejsce wokół kościoła parafialnego w Olszanicy. Wierni udali się do czterech ołtarzy, symbolizujących cztery strony świata i czterech ewangelistów. Przy każdym z nich odczytana została jedna ewangelia. Ołtarze przygotowywali mieszkańcy Olszanicy: członkowie Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic, rodzice dzieci komunijnych i rocznicowych, róże różańcowe oraz różę męska. Stacje udekorowane były kwiatami, gałązkami brzozowymi oraz świętymi elementami.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem, przypada w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W Polsce święto to zostało wprowadzone na synodzie w Krakowie w 1320 roku. Tradycja procesji w trakcie których przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem obecna jest w Polsce już od XV wieku.

Przez wieki pełniła szczególną rolę, umacniając społeczności w wierze w Chrystusa, a szczególnego znaczenia nabrała po okresie rozbiorów. Polacy manifestowali w ten sposób nie tylko swoje przywiązanie do wiary, ale także przynależność narodową. Nie złamała tego nawet II wojna światowa. Natomiast w okresie Polski Ludowej władza zabraniała niejednokrotnie uczestnictwa i organizacji procesji. Stanowiło to element próby złamania wiernych i odebrania im tożsamości. Mimo tych haniebnych zabiegów nie udało się w Polsce wykorzenić tej pięknej tradycji.