Pomnik Pamięci Lotników w Ustjanowej Górnej to ważne historycznie miejsce, które upamiętnia lotników, wychowanków wojskowej szkoły szybowcowej. Wkrótce obelisk wraz z całym otoczeniem zostanie odnowiony. Wszystko to za sprawą dofinansowania jaką gmina Ustrzyki Dolne otrzymała na realizację tego zadania.

Zadanie o niezwykłej wadze

Odnowa pomnika Pamięci Lotników to zadanie o niezwykłej wadze. Jego celem będzie nie tylko modernizacja miejsca pamięci i kultury, ale również działanie mobilizujące całą lokalną społeczność. Każdy z mieszkańców tej miejscowości i okolic, może zgłosić się do wspólnej pracy, biorąc czynny udział w odnowieniu pomnika. Ważną rolę odegra tu sołectwo Ustjanowa Górna, sołtys oraz rada sołecka.

Odnowienie tego pomnika to ważny krok dla uczczenia historii naszego regionu, bohaterów kształcących swoje umiejętności lotnicze w jednej z miejscowości gminy Ustrzyki Dolne. To miejsce to ważny symbol odwagi w działaniu, to w końcu metafora ludzi niebojących się i wiernych sprawie. Wymaga odpowiedniej oprawy i szacunku. To ważny punkt na ustrzyckiej mapie zabytków i ważnych kulturowo miejsc

– mówi Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Fot. Kamil Mielnikiewicz
« z 11 »

Dotacja na realizację zadania

Gmina Ustrzyki Dolne środki na odnowienie pomnika Pamięci Lotników w Ustjanowej Górnej pozyskała z Podkarpackiego Programy Wsi na lata 2021-2025. Całkowity koszt zadania odrestaurowania obelisku wyniesie 25 237,20 złotych, z czego 12 tysięcy złotych sfinansowane jest z pozyskanych środków zewnętrznych, a 13 237,20 złotych to wkład własny gminy.

Historia miejsca pamięci

Pomnik odsłonięto 7 września 1969 roku. Upamiętnia on lotników, wychowanków wojskowej szkoły szybowcowej funkcjonującej w Ustjanowej Górnej w okresie międzywojennym, którzy stracili życie na frontach II wojny światowej. Obelisk składa się z wysokiej prostokątnej ściany wykonanej z odłamków skalnych oraz dwóch płatów szybowca PZL M3 Pliszka 60, pierwszego w Polsce szybowca konstrukcji całkowicie metalowej. Usytuowany jest na stoku Małego Króla nad wielką obwodnicą bieszczadzką. Został wykonany według projektu Marii i Łukasza Jaraszyńskich. Na każdej imprezie z cyklu Bieszczadzkiego Biegu Lotników składamy pod nim kwiaty w geście hołdu poległym lotnikom.

Zdjęcie główne: Kamil Mielnikiewicz