W szkoleniu wzięli udział policjanci z Ustrzyk Dolnych i Leska, żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji w Rzeszowie.

Szkolenie obejmowało – „Kontrolę drogową” oraz pokaz sprzętu w trakcie „Działania pododdziału Policji podczas przywracania porządku publicznego”. Na początek omówiono działania pododdziału, podczas przywracania naruszenia porządku publicznego oraz zasady kontroli drogowej dokonywanej przez policjantów.

Następnie przeprowadzono symulację usunięcia protestującej grupy osób z drogi publicznej przy wykorzystaniu sprzętu oraz symulację zatrzymania pojazdu i uciekającej nim osoby. Ponadto przeszukanie i kontrolę pojazdu pod kątem materiałów wybuchowych.

Szkolenie mogli obserwować żołnierze oraz policjanci z Estonii, którzy przebywają obecnie na terenie Polski, w ramach współpracy międzynarodowej.