• Podpisano porozumienie z miejscowymi nadleśnictwami o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań.
  • Porozumienie dotyczy w szczególności działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej.

Porozumienie z miejscowymi nadleśnictwami podpisał ppłk Janusz Wańcowiat, dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie. Na kanwie porozumienia zawartego jeszcze we wrześniu rozpoczęto współpracę z Nadleśnictwem Komańcza, Nadleśnictwem Dukla oraz Nadleśnictwem Rymanów.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Policjanci z Polańczyka otrzymali nowy radiowóz

Umowa, której celem jest podejmowanie wspólnych działań

Porozumienie dotyczy w szczególności działalności resocjalizacyjnej oraz społecznej. Ponadto, kulturalnej i oświatowej polegającej na organizowaniu zajęć kulturalno-oświatowych oraz realizowaniu programu resocjalizacyjnego „Las w nas”. W ramach tego programu skazani będą uczestniczyć w porządkowaniu terenów leśnych, szlaków oraz wezmą udział w edukacji ekologicznej.

Fot. mjr Katarzyna Bolek

Podpisane porozumienia to nie tylko współpraca Zakładu Karnego w Łupkowie z Lasami Państwowymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej, ale też perspektywa na przyszłość. Na bazie podpisanej umowy skazani będą skierowani do zatrudnienia odpłatnego w lasach.

Zatrudnienie dla więźniów w sektorze leśnym

W ramach projektu „Praca dla więźniów” osoby odbywające karę pozbawienia wolności, będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze gospodarki leśnej. Takie rozwiązania przetestowano już wcześniej. Nadleśnictwo Baligród zatrudniło kilku skazanych do pomocy pilarzom oczyszczającym zbocza drogi leśnej, którą transportowane jest drewno. Marek Marecki, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, zadeklarował, że pracy w lesie nie brakuje, dlatego każda para chętnych rąk jest mile widziana.

Stawki za wykonanie powierzonych im obowiązków nie są porównywalne do tych na wolnym rynku. Jednak zarobione pieniądze, osadzeni mogą wysyłać rodzinom oraz spłacać różne zobowiązania finansowe.

/Służba Więzienna/

Autor: Kamil Mielnikiewicz