Inspiracją do podpisania aktu było wzajemne wsparcie w realizacji zadań wynikających ze specyfiki służby jak również zgranie obu instytucji w płaszczyźnie ewentualnych działań ratunkowych w strefie nadgranicznej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Lasy Państwowe podpisały porozumienie z Policją

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali: gen. bryg. SG Andrzej Popko, komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz Rafał Kijanka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

Fot. BiOSG

Strony porozumienia zadeklarowały doskonalenie współpracy poprzez wymianę doświadczeń, wspólnych ćwiczeń czy szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Ponadto kwalifikowanej pierwszej pomocy w tym też recertyfikacji ratowników, a także organizacji wspólnych sympozjów naukowych, konferencji oraz szkoleń.

Autor: Kamil Mielnikiewicz / BiOSG