Turyści odwiedzający te tereny wskazują, że jest to region z przepięknymi widokami i lokalizacjami o wyjątkowej atmosferze i historii.

Z badań przeprowadzonych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną wynika, że Podkarpacie kojarzone jest przede wszystkim z Bieszczadami. Turyści odwiedzający te tereny wskazują, że jest to region z przepięknymi widokami i lokalizacjami o wyjątkowej atmosferze i historii.

Słaby wynik turystyczny na Podkarpaciu

Podczas konferencji pod hasłem „Podkarpacki Barometr Turystyczny” przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań, które niejako podsumowują stan podkarpackiej turystyki. Biorąc pod uwagę warunki pandemiczne, wprowadzane lockdowny i ograniczenia, oszacowano, że w minionym, 2021 roku, Podkarpacie odwiedziło poniżej 1 miliona osób. Oznacza to, że minione lata pandemii cofnęły branże turystyczną w tym województwie do poziomu liczby turystów sprzed 10 lat.

Podkarpacie kojarzone przeważnie z Bieszczadami

Zrealizowane badania pokazują, że Podkarpacie kojarzone jest przede wszystkim z Bieszczadami i Rzeszowem. To właśnie między innymi powiat bieszczadzki i leski cechuje najwyższe natężenie ruchu turystycznego. „W tych lokalizacjach także odsetek turystów, osób korzystających z noclegów na terenie Podkarpackiego, przeważa nad odsetkiem odwiedzających jednodniowych” – mówi Sabina Mermer, która była odpowiedzialna za realizacje badań realizowanych przez PROT.

Fot. Grzegorz Lizakowski

W 2021 roku głównym celem przyjazdu do województwa podkarpackiego była turystyka aktywna, a największym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim piesze wycieczki. Ważnym źródłem wiedzy o atrakcjach województwa podkarpackiego pozostaje Internet. Nie bez znaczenia są także rekomendacje krewnych i znajomych, szczególnie wśród odwiedzających powiaty o średnim i niskim natężeniu ruchu turystycznego. Wśród turystów zauważalny odsetek stanowią przyjezdni z województwa małopolskiego i śląskiego.

Najczęściej wybierano samochody

Osoby przyjeżdżające do województwa podkarpackiego w 2021 roku najczęściej docierały na jego obszar za pomocą samochodu. Z tego środka transportu skorzystało 81,7% przyjezdnych turystów i 89,5% odwiedzających jednodniowych. Warto przy tym zauważyć, że informacja ta zbiega się z raczej pozytywną oceną stanu dróg, ich oznakowania oraz dostępności parkingów i jest ona wyższa w powiatach charakteryzujących się średnim i niskim natężeniem ruchu turystycznego.

Ubiegłoroczne badanie pozwala wytypować trzy segmenty turystów, korzystających z oferty Podkarpackiego. Są to „turyści wyjeżdżający dla odpoczynku aktywnego, uprawiania sportu, nawet amatorsko”. „Turysta indywidualny, przyzwyczajony do komfortu, młody i wymagający” i wreszcie trzeci segment to „wypoczywające rodziny”. Z kolei segmentem dominującym wśród odwiedzających jednodniowych są „młodzi ludzie zorientowani na rozrywkę i aktywność”.

Zapora w Solinie wśród najpopularniejszych atrakcji

Dla odwiedzających Podkarpackie to region z przepięknymi widokami i klimatycznymi miejscami o wyjątkowej atmosferze. Region w opiniach internetowych kojarzy się przede wszystkim z naturą i historią. Popularność zdobywają miejsca widokowe, zamki, zabytkowe ruiny czy starówki podkarpackich miast.

„Wśród turystycznych top 10 atrakcji województwa podkarpackiego, określonych na podstawie wyraźnej przewagi pozytywnych opinii umieszczonych na ich temat w Internecie, znajdują się: Rynek w Przemyślu, rezerwat Prządki, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, Rynek Galicyjski w Sanoku, zapora w Solinie, ale także, co zwraca uwagę, kaskada solankowa w Sołonce, taras widokowy w Słonnem czy leśny zwierzyniec w Lisznej”– wymienia Sabina Mermer.

/PROT/