Przez lata narażali samych siebie, by ratować mienie i życie osób poszkodowanych w pożarach, powodziach czy wypadkach komunikacyjnych. Po wielu latach wyczekiwania, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lesko otrzymali świadczenia ratownicze.

Strażacy ochotnicy z terenu gminy Lesko otrzymali uroczyście z rąk burmistrza Adama Snarskiego oraz komendanta powiatowego PSP st. bryg Jacka Dydka pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia do emerytury. Taką możliwość wprowadzono od 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy, która zapewnia co miesięczne dodatki do emerytury w wysokości 200 złotych.

Kilka dni przed uroczystym wręczeniem świadczeń, burmistrz Miasta i Gminy Lesko po raz pierwszy potwierdził pod względem wiarygodności oświadczenia świadków na świadczenia ratownicze strażaków, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, a dodatkowo przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Fot. UMiG Lesko

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego PSP, czyli organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Zdjęcie główne: UMiG Lesko