Olszanica to jedna z najstarszych osad w Bieszczadach, położona w dolinach potoków Wańkówka i Stary Potok, które dają początek Olszance – prawemu dopływowi Sanu.

Wieś położona jest przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej między Leskiem a Ustrzykami Górnymi. Od XV stulecia była prywatną własnością rodu Kmitów, a potem ich sukcesorów.

W Olszanicy znajduje się piękny, romantyczny zespół pałacowo – parkowy z przełomu XIX i XX wieku, który kiedyś pełnił rolę siedziby Jordanów. Pałac został zbudowany w miejsce starego dworu obronnego z XVI wieku, którego ślady w postaci fragmentów ziemnych fortyfikacji i resztek fos zachowały się do dziś.

Obok pałacu stoją zabudowania dworskie, oficyna i kuźnia.