W ramach działań profilaktycznych pod nazwą „Otwarci i odpowiedzialni”, policjanci spotykają się z uchodźcami z Ukrainy i rozmawiają na temat bezpieczeństwa. Mundurowi z Sanoka opowiadają o zasadach, które mogą uchronić obcokrajowców przed zagrożeniami związanymi między innymi z handlem ludźmi, czy kradzieżą dokumentów.

Od początku tragicznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą, policjanci angażują się w pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Pomagają im zarówno podczas służby jak i w czasie wolnym. Uczestniczą i prowadzą zbiórki potrzebnych rzeczy, organizują miejsca noclegowe, pomagają jako wolontariusze, wspierają ale przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo.

„Otwarci i odpowiedzialni”

Mundurowi w ramach działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Otwarci i odpowiedzialni”, organizują spotkania profilaktyczne z obywatelami Ukrainy. Jedno z takich spotkań odbyło się w Klubie Górnika w Sanoku. Urząd Miasta w Sanoku zorganizował dla uchodźców lekcje języka polskiego. Pogadankę tłumaczył prowadzący zajęcia wolontariusz.

Podczas spotkania policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną, zapoznały uczestników z zasadami bezpieczeństwa, jakimi powinni kierować się podczas życia codziennego, a także najważniejszymi przepisami obowiązującymi w Polsce.

Funkcjonariuszki podkreśliły, że policjant, to osoba, do której zawsze mogą się zgłosić w sytuacji, kiedy będą potrzebowali pomocy. Przekazały informacje jak wygląda policyjna legitymacja oraz umundurowanie. Przypominały o zasadach, które mogą uchronić obcokrajowców przed zagrożeniami związanymi z handlem ludźmi czy kradzieżą dokumentów. Zwróciły uwagę na kwestie bezpieczeństwa dzieci

– informuje sanocka komenda.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały spoty informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i zachowania ostrożności. Nagrania informują o tym, aby: nie przekazywać dokumentów obcym osobom i mieć je zawsze przy sobie. Ponadto, by podróżować w większej grupie i poprosić o dokument tożsamości osoby, które oferują transport. Na koniec, w przypadku sytuacji zagrożenia zadzwonić na numer alarmowy 112.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały profilaktyczne w języku ukraińskim oraz elementy odblaskowe.