Ceremonia odbyła się w obecności kadry kierowniczej, a ślubowanie odebrał Zastępca Komendant oddziału płk SG Sławomir Klekotka.

W grupie nowoprzyjętych jest osiem kobiet i dwunastu mężczyzn. Młodzi adepci to w większości mieszkańcy Podkarpacia. Wszyscy przeszli wymagający proces rekrutacji. Złożenie ślubowania było dla nich ostatnim etapem włączającym formalnie w szeregi Straży Granicznej.

Fot. BiOSG

Cała grupa już w najbliższych dniach rozpocznie szkolenie podstawowe w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Po pozytywny zaliczeniu egzaminów zostaną skierowani na szkolenie przygotowujące do uzyskania pierwszego stopnia w korpusie podoficerów, a potem rozpoczną służbę w przejściach granicznych i na zielonej granicy w Bieszczadzkim OSG.

Autor: Kamil Mielnikiewicz / BiOSG