Gmina Olszanica pozyskała środki finansowe, które po raz kolejny zostały przeznaczone na poprawę jakości życia mieszkańców. Tym razem do dzieci rodzin popegeerowskich trafiły laptopy.

Gmina Olszanica za otrzymane dofinansowanie zakupiła 29 laptopów, które zostały przekazane osobiście przez Krzysztofa Zapałę, wójta gminy rodzinom biorącym udział w projekcie. . Przekazany sprzęt na pewno w pozytywny sposób wpłynie na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci i pomoże uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki w nauce.

W ramach projektu, gmina dostała ponad 72 tysiące złotych. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i umożliwiły wsparcie uczniów z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu.