Niewiele brakowało, by po unikatowej kamienicy w leskich plantach pozostał gruz i wspomnienie. Pamiętająca XVIII-wiecznych jej właścicieli – Ormian, dziś stała się kolejną perłą Leska, którą możemy chwalić się w świecie. Wszystko dzięki ponad dwumilionowym nakładom (2 338 284,09 PLN). 1 784 670,05 PLN Gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, natomiast 60 000,00 PLN dołożył Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Właśnie zakończone zostały prace budowlane i konserwatorskie projektu pn. „Przebudowa części budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Regionalną Izbę Pamięci”. W tym zabytkowym obiekcie według tradycji miała funkcjonować wspomniana świątynia lub kaplica modlitewna oraz pomieszczenia mieszkalne. Trudno jednak znaleźć w źródłach historycznych potwierdzenia tej tezy. Brak jest monograficznego opracowania dla tego obiektu – datowanego na 2 poł. XVIII w. Niemniej jednak to, co udało się wydobyć spod kolejnych warstw tynków zapiera dech w piersiach. 

Remontowe niespodzianki

Jak czytamy na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu: „Prace budowlane i konserwatorskie prowadzone były równolegle, co zapewniło należytą koordynację podejmowanych działań przy zabytkowej substancji, której zasadniczą cechą są nawarstwienia, niemożliwe do interpretacji bez wcześniejszej ingerencji w jej materię”. Podczas prac odsłonięto dotąd nieznane i nie ujawnione w trakcie badań poprzedzających inwestycję warstwy. Dotyczy to dekoracji malarskiej wnętrz obejmującej nie tylko ściany, ale również sufity. Znaczną jej część zachowano w oryginale, a tam gdzie problemy konstrukcyjne wymusiły większą wymianę substancji, odtworzono ją naśladowczo do oryginału”. Efektem wielomiesięcznych prac są pięknie zdobione w motywy kwiatowe pomieszczenia na parterze oraz piętrze, zarówno ściany, jak i sufity. 

Na zewnątrz odnowiono elewacje, które zmieniły swą kolorystykę z barw żółto-pomarańczowych na biel. Wymieniona została w całości więźba dachowa i blaszane jej pokrycie. Niektóre stropy trzeba było wzmocnić lub całkowicie przebudować. Los taki spotkał też schody prowadzące na piętro. Częściowo zachowana została posadzka w sieni. Wymieniono również podłogi, zachowując na pierwszym piętrze dekoracyjny układ desek zgodny z oryginałem. Wykonano całkowicie nowe sanitariaty oraz wszystkie instalacje. Budynek po generalnych pracach odzyskał wiele cech dawnego wyglądu. 

Przyszłość kamienicy i poszukiwanie eksponatów.

Kolejnym etapem jego zagospodarowania będzie utworzenie wspomnianej Regionalnej Izby Pamięci, do której już zbierane są eksponaty. Izba prowadzona będzie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesku. Tych z Państwa, którzy chcieliby podarować na ekspozycję swoje pamiątki, zapraszamy do kontaktu z dyrektorem placówki Panią Marią Petka-Fundanicz, a także z Biurem Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Od czerwca br. w kamienicy mieścił się będzie również Klub Seniora, w ramach którego uczestnicy będą mieli okazję do spotkań integracyjnych i wspólnego spędzania wolnego czasu. Przygotowano dla nich m.in. zajęcia kulturalne, ruchowe, warsztaty plastyczne czy porady prawne, psychologiczne i rehabilitacyjne. 

O poszczególnych działaniach będziemy informowali Państwa na bieżąco. 

Źródło: Biuro Promocji, Kultury i Turystyki, UMiG Lesko