Gmina Olszanica znalazła się na liście 13 gmin w Polsce, które otrzymały dofinansowanie na realizację zimowych zajęć sportowych skierowanych do uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu, najmłodsi mieli okazję poćwiczyć jazdę na nartach.

53 najmłodszych uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Olszanica, wzięło udział w bezpłatnej nauce jazdy na nartach. Uczestnikom zadania wypożyczono kompletny sprzęt narciarski oraz zakupiono karnety zjazdowe. Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem instruktorów narciarstwa, na nowo wybudowanej stacji narciarskiej Bieszczad.ski w Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w Wańkowej.

Dzięki realizacji zadania, uczniowie z terenu gminy Olszanica poznali zasady bezpiecznego zachowania się na stoku oraz zdobyli umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach. Projekt miał również na celu popularyzację sportów zimowych wśród najmłodszych oraz aktywizację fizyczną.

Całkowity koszt zadania wyniósł 27 tysięcy złotych, w tym 12 tysięcy pochodziło ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Z własnego budżetu Gmina Olszanica przekazała na ten cel 15 600 złotych.

Źródło i zdjęcie główne: Gmina Olszanica