Na terenie Nadleśnictwa Lesko powstała nowa strefa ochrony gniazda bielika. Dotychczas istniały już strefy ochronne, wyznaczone wokół gniazd orlika krzykliwego, bociana czarnego oraz orła przedniego.

Jak informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, w wyniku obserwacji przeprowadzonych w ostatnim czasie, miejscowi leśnicy odnaleźli gniazdo bielika zwyczajnego, zwanego także birkutem. O zasiedlonym przez ptaka gnieździe Nadleśnictwo poinformowało Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ta zaś, końcem lipca, wydała stosowną decyzję, ustalając tym samym granicę strefy ochrony gniazda.

Warto wiedzieć, że:

  • Bieliki są w Polsce objęte ochroną ścisłą. Wokół ich gniazd wyznaczana jest specjalna strefa ochronny, by ptaki nie były niepokojone.
  • Jest to duży ptak z rodziny jastrzębiowatych o masywnej budowie, a rozpiętość skrzydeł dorosłych osobników to blisko 2,50 m.
  • Strefa wokół gniazda obejmuje część drzewostanu w której nie prowadzi się żadnych prac leśnych. Powierzchnia ustanowionej strefy ochronnej wynosi 30,52 ha.
  • Gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Łączna powierzchnia stref ochronnych wokół gniazd chronionych gatunków ptaków w Nadleśnictwie Lesko wynosi 223,96 hektara, co stanowi 1,26 procenta powierzchni nadleśnictwa. To strefy wyznaczone wokół gniazd orlika krzykliwego, bociana czarnego, oraz orła przedniego.

Źródło: RDLP Krosno

Kamil Mielnikiewicz