• Podpisano porozumienie między Komendą Wojewódzkiej Policji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie.
  • Deklaracja obejmuje utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach Lasów Państwowych.

Sygnatariuszami porozumienia są insp. Dariusz Matusiak, komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie i Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wokalista z Bieszczadów wygrał telewizyjny program muzyczny

Deklaracja zakłada zasady współdziałania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Policji w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie. Obejmuje również utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe oraz ochrony mienia zarządzanego przez Lasy Państwowe.

Podpisano porozumienie pomiędzy komendantem Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Umowa dotyczy między innymi zwalczania przestępstw, wykroczeń i utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
Fot. Podkarpacka Policja

Współpraca będzie opierać się w szczególności na udzielaniu pomocy w realizacji czynności służbowych oraz prowadzeniu wspólnych działań. Ponadto wymianie informacji, jak również na organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych szkoleń. Leśnicy zobowiązali się też do udostępniania Policji danych z monitoringu wizyjnego w lasach w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, jak również do przewodnictwa w przypadku prowadzonego przez policjantów dochodzenia czy poszukiwań na terenach leśnych.

Autor: Kamil Mielnikiewicz / RDLP Krosno, KWP