Determinacja, wrażliwość, profesjonalizm, skrupulatność i stanowczość, to cechy, które każdego dnia towarzyszą kobietą, funkcjonariuszkom Straży Granicznej. W bieszczadzkim oddziale SG służy i pracuje już ponad 700 kobiet.