Jest to prywatna placówka muzealna. Właściciele zajmują się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zwiedzającym przedmiotów mających wartość historyczną.

Na niedużej powierzchni zgromadzono ponad 2 tysiące eksponatów pochodzących z okolic powiatu bieszczadzkiego i leskiego, które są uporządkowane tematycznie. 

Dla zwiedzających zostały przygotowane ekspozycje z dziedziny rzemiosła, wojskowości, historii, etnografii oraz techniki użytkowej.

Trafić do muzeum jest łatwo – na skrzyżowaniu w Czarnej skręcamy na Bystre i dalej będą już drogowskazy prowadzące do obiektu.

Fot. Muzeum Historii Bieszczad