Nieprzerwanie od ponad miesiąca służby mundurowe, różne stowarzyszenia, samorządy i osoby indywidualne czynnie angażują się w pomoc uchodźcom uciekającym przez wojną z Ukrainy. Polacy nie zapominają również o tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu. Wsparcia wojskom ukraińskim udzielają osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, którzy wyplatają siatki maskujące.

Od ponad miesiąca jesteśmy świadkami niewyobrażalnej tragedii, jaką jest zbrojna napaść wojsk rosyjskich na Ukrainę. W obliczu tej tragedii Polacy ruszyli z pomocą dla ludności ukraińskiej, która szuka schronienia przed wojną w naszym kraju. Po obejrzeniu programu, emitowanego w jednej z telewizji, poświęconemu pomocy siłom zbrojnym Ukrainy, jaką świadczą studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kpt. Magdalena Bloch, starszy wychowawca ds. kulturalno-oświatowych z Zakładu Karnego w Łupkowie nawiązała kontakt z dr hab. Dominiką Sobolewską, prodziekanem Wydziału AWWiS ASP we Wrocławiu oraz z jedną ze studentek Patrycją Letniowską oferując pomoc w ich przedsięwzięciu, polegającym na wyplataniu siatek maskujących sprzęt wojskowy.

Po przeprowadzeniu ustaleń telefonicznych oraz wyrażeniu zgody przez przełożonych, władze uczelni przesłały do naszej jednostki siatki oraz materiały. Skazani osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie przystąpili do wyplatania siatek maskujących na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy

– informuje mjr Katarzyna Bolek, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łupkowie.

Ta forma pomocy jest jedną z wielu, jaką służba więzienna świadczy Ukrainie. Wszyscy funkcjonariusze włączyli się w pomoc, zbierając między innymi datki, żywność oraz materiały higieniczne, które są przekazywane do naszych wschodnich sąsiadów.

Źródło: Zakład Karny w Łupkowie

Osadzeni wyplatają siatki maskujące Osadzeni wyplatają siatki maskujące