Mieszkańcy Nagórzan chętnie włączyli się w akcję sadzenia drzewek miododajnych. Celem przeprowadzonych działań była ochrona pszczół miodnych, a także tworzenie miejsc przyjaznych innym owadom zapylającym.

Stowarzyszenie Rolników „Ostoja” z Nagórzan przekazało rolnikom i pszczelarzom z Nagórzan drzewka miododajne, w tym lipy i klony szlachetne. Celem ich nasadzenia było zwiększenie obszaru pożytków i ochrona pszczół miodnych, a także tworzenie miejsc przyjaznym innym owadom zapylającym i uatrakcyjnienie krajobrazu rolniczego.

Sadzenie tego typu drzewek to bardzo ważna sprawa dla naszej przyrody. Nie tylko wzbogaca nasz krajobraz ale również wspiera lokalnych pszczelarzy, ponieważ te drzewa stają się kiedyś źródłem nektaru dla pszczół

– mówi nam mieszkanka Nagórzan.

Akcja sadzenia została przeprowadzona pod czujnym okiem Adama Drozda, sołtysa Nagórzan, a prace nadzorowała radna Maria Kowalczyk. Do działań chętnie włączyli się, zarówno starsi i młodsi mieszkańcy ale także Koło Gospodyń Wiejskich Nagórzanki i miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Łącznie udało się posadzić około 50 drzewek

Wydarzenie stało się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody. Z pewnością na długo zapadnie to w pamięć uczestnikom i jest najlepszą formą edukacji poprzez działanie

– informuje Urząd Gminy w Bukowsku.