Ograniczyć zużycie wody, nie myć samochodów i nie podlewać ogrodów – to prośba władz gminy Baligród do mieszkańców i właścicieli nieruchomości rekreacyjnych. Jest to związane z suszą i ryzykiem, że w okresie letnim może w kranach zabraknąć wody.

Władze Gminy Baligród apelują o to, żeby nie podlewać przydomowych ogródków czy trawników, nie myć samochodów, a także napełniać basenów. Wzrost temperatur i brak opadów deszczu nie sprzyjają gospodarce komunalnej gminy.

Długotrwały brak opadów deszczu znacznie obniżył poziom wody w potoku Kołonica. W związku z zaistniałą sytuacją, Robert Stępień, wójt gminy Baligród zwrócił się z prośbą do mieszkańców i właścicieli nieruchomości rekreacyjnych, o oszczędne korzystanie z wody dostarczonej z ujęcia w Kołonicach.

Nierozsądne gospodarowanie może spowodować, że zabraknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych. W przypadku dalszym brakiem opadów atmosferycznych mogą nastąpić okresowe problemy z dostawą wody do nieruchomości

– informuje wójt.