26 karetek, w tym również ratownicy Bieszczadzkie Pogotowia Ratunkowego wzięli udział w transporcie niepełnosprawnych dzieci z Krzywego Rogu z obwodu dniepropietrowskiego na Ukrainie. Łącznie, pociągiem do Przemyśla przyjechało ponad 100 osób.

Docelowym miejscem podróży młodych mieszkańców Ukrainy są Niemcy. Zanim jednak tam trafią, pierwszą pomoc i wsparcie otrzymają w Stalowej Woli, gdzie od początku marca działa punkt recepcyjny dla dzieci.

Transport pacjentów koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To szeroko zakrojona operacja, gdyż uciekające przed wojną dzieci są w różnym stanie zdrowotnym. Dlatego, aby zapewnić im bezpieczną podróż, zaangażowano 26 ambulansów, głównie z Podkarpacia. Wsparcie zaoferowali także ratownicy z Katowic oraz medycy z podmiotów prywatnych. Już na dworcu w Przemyślu odbył się wstępny triaż, wykluczający ewentualną konieczność udzielenia opieki medycznej na tym etapie.

Transportem pozostałych osób, które w podróży nie wymagały specjalistycznej asysty, zajęli się funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcie główne: Podkarpacki Urząd Wojewódzki