Wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego w Lesku od kilku lat na terenie szkoły przeprowadzają akcję Fundacji DKMS „Komórkomania – LO Lesko”. Celem przedsięwzięcia jest rejestracja komórek macierzystych szpiku kostnego.

Podczas akcji wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy komórek macierzystych szpiku kostnego. Wydarzenie przeprowadzane od lat w murach leskiego liceum cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już kilkudziesięciu uczniów klas drugich i trzecich, którzy w przyszłości znajdując swojego bliźniaka genetycznego mogą uratować mu życie.

Komórkomania to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni, a tych, które nosi się w swoim ciele. Zadaniem akcji jest budowanie właściwych postaw społecznych oraz uwrażliwienie młodzieży na problemy drugiego człowieka poprzez wolontariat. Projekt Komórkomania skierowany jest między innymi do uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Podczas takich wydarzeń przeprowadzane są rozmowy edukacyjno-informacyjne na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwiona jest świadoma rejestracja dawców. Za organizację tego przedsięwzięcia po raz kolejny Liceum Ogólnokształcące w Lesku otrzymało certyfikat „Szkoła z życiem”.

Uczniom niosącym pomoc pacjentom potrzebującym przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego, którzy otrzymują szansę na drugie życie oraz ich wielkie serce serdecznie dziękujemy

– mówią przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu.