Burmistrz Miasta Gminy Lesko po raz pierwszy potwierdził pod względem wiarygodności oświadczenia świadków na świadczenia ratownicze strażaków z terenu miasta i gminy Lesko. Dotyczyło to druhów, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, a dodatkowo przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Świadczenia ratownicze były wyczekiwane przez druhów Ochotniczych Straży Pożarnych od wielu lat. Ostatecznie wprowadzono je od 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy, która przewiduje przyznanie strażakom świadczenia z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 złotych. Prawo do tego świadczenia przysługuje druhom, którzy uczestniczyli czynnie w działaniach ratowniczych przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych od początku bieżącego roku jest dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną, z kolei od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku jest to dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie trzech świadków. Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych do 31 grudnia 2011 roku potwierdzany jest również przez pisemne oświadczenie trzech świadków.

Przynajmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, kiedy wnioskodawca brał udział w działaniach ratowniczych. Oświadczenia podlegają weryfikacji przez właściwego wójta czy burmistrza pod względem jego wiarygodności. Następnie są przekazywane one do zatwierdzenia właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej

– czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy w Lesku.

Zdjęcie główne: UMiG Lesko