W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby przez zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesku – mł. bryg. Mateusza Ochały.

W uroczystości uczestniczyli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni komendy. Zastępca komendanta Powiatowego PSP w Lesku, mł. bryg. Robert Wojciechowski przedstawił przebieg służby mł. bryg. Mateusza Ochały, natomiast komendant st. bryg. Jacek Dydek, podziękował za wieloletnią służbę i wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu leskiego.

Wyrazem uznania za niespełna 25 letnią służbę zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lesku mł. bryg. Mateusza Ochały są przyznane mu odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich: Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę”.

Zdjęcie główne: st. kpt. Marek Wdowin