Gmina Czarna zaprasza na niezwykły koncert oraz zwiedzanie z przewodnikiem. Organizatorem cyklu koncertów jest Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, a odbywają się one w ramach otwartego Szlaku Architektury Drewnianej. Z pewnością wywrą koncerty wywrą niezapomniane wrażenie.

Pierwszy z koncertów odbędzie się w drewnianej i wyjątkowej cerkwi w Michniowcu już 20 czerwca 2021 r.

Zwiedzanie cerkwi z przewodnikiem od godz. 11.00, koncert Zespołu Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli – godzina 18:30. Wstęp jest bezpłatny

cerkiew-w-michniowcu

Cerkiew w Michniowcu wzniesiono w latach 1863 – 1968. Jest to jedyna, niepodobna do żadnej innej w Polskich Karpatach i bardzo oryginalna w kształcie cerkiew. Od innych odróżnia ją, między innymi, ośmioboczna nawa nakryta wydatną kopułą, wewnątrz wspartą na narożnych słupach. Jest orientowana, trójdzielna, trójkopułowa o budowie zrębowej.  Dachy nad sanktuarium, babińcem i nawą są kopułowe, zwieńczone ślepymi latarniami.

Przeczytaj również: Cerkiew w Smolniku nad Sanem

Przycerkiewna dzwonnica, wzniesiona przez cieślę Jakuba Griba w 1904 r., jest również dość unikatowa i nietypowa. Jej dolna część ma konstrukcję zrębową, a górna słupową. Zawieszono jest w niej stary dzwon pochodzący z cerkwi w Bystrem, który tam ukryto tam i odnaleziono w 1933 r.  Inną ciekawostką dotyczącą dzwonnicy jest fakt, że niegdyś służyła jako kostnica dla samobójców.

Czytaj więcej o cerkwi w Michniowcu.