Pracownicy leśni, podczas prac zrywkowych prowadzonych w Ustjanowej na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, natknęli się na pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. 

Na miejsce skierowano policjanta z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, który zrobił rozpoznanie i zabezpieczył znalezisko do czasu przyjazdu wojskowych saperów.

Na szczęście niewybuch znajdował się w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych, dzięki czemu nie trzeba było zarządzać ewakuacji okolicznej ludności.

W związku z tym, że nadal w Bieszczadach zdarzają się przypadki znajdowania różnego rodzaju pocisków z II wojny światowej, policjanci zwracają uwagę, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu znalezisk.

Należy jak najszybciej powiadomić policję, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu. W takich przypadkach policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski i do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.

Pamiętajmy!!! Manipulowanie przy znalezionych pociskach jest niebezpieczne, może grozić detonacją, a w konsekwencji okaleczeniem lub śmiercią. 

Asia Paś