Tylko jeden oferent

Zakończył się drugi konkurs w formie przetargu ofert na zakup terenu oraz na budowę widokowej linowej kolei gondolowej.

Wpłynęła jedna oferta od PKL SA.  Zakończyła się część jawna procedury. W tej chwili toczy się część niejawna.

Jak mówi Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski, spodziewam się pozytywnych rozstrzygnięć. Wygląda na to, że w tym roku rozpocznie się budowa.

Przeczytaj rownież:

W informacji z Urzędu Gminy w Solinie czytamy:

Solina to z pewnością jedno z bardziej znanych turystycznych miejsc w Polsce. Co roku nad Jezioro Solińskie przyjeżdża ok. 1,4 mln turystów. Aby jeszcze lepiej wyeksponować walory i wykorzystać potencjał miejsca pojawił się pomysł budowy kolei  gondolowej i wieży widokowej, które uatrakcyjnią ofertę turystyczną regionu. Planowane rozpoczęcie inwestycji to rok 2020.

Lokalizacja kolejki

Widokowa kolej gondolowa rozpoczynałaby się od stacji „Plasza” zlokalizowanej powyżej deptaka prowadzącego do Zapory w Solinie, stacja końcowa znajdować się ma na Górze Jawor. Długość trasy kolei to ponad 1,5 kilometra. Najwyższa z podpór kolei ma mieć ponad 90 metrów wysokości. W ciągu jednej godziny kolej będzie mogła przewieźć około 1200 pasażerów.

Przewidywana data oddania do użytku przypada na maj 2022 rok. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga czasu. Gmina Solina rozmowy z Polskimi Kolejami Linowymi rozpoczęła już w 2016 roku. Pomysł od samego początku był bardzo ciekawy, gdyż będzie to prawdopodobnie pierwsza na świecie kolej linowa przebiegająca wzdłuż zapory wodnej.

Badanie atrakcyjności przedsięwzięcia

W 2017 roku  przeprowadzono badanie ruchu turystycznego. Od maja do sierpnia, przy wejściu na koronę zapory w Solinie stała gondola kolei linowej, gdzie przede wszystkim turyści mieli możliwość wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej atrakcyjności takiego przedsięwzięcia. Zainteresowanie turystów przerosło wszelkie oczekiwania, a wyniki ankiety były bardzo zadowalające.

W  2017 roku Gmina Solina rozpoczęła procedowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który uwzględnia w swoich zapisach możliwość budowy Kolei wraz z całą niezbędną infrastrukturą.W chwili obecnej trwa procedura rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż gruntów w m-ci Solina, z przeznaczeniem na realizację przedmiotowej inwestycji. Wpłynęła tylko jedna oferta, a przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu to 20.10.2020 r.