W okresie międzywojennym w Polsce wypracowano system zabezpieczenia granic, w skład którego wchodziły dwie formacje: Korpus Ochrony Pogranicza utworzony w 1924 r. oraz powołana rozporządzeniem Prezydenta RP w 1928 r. Straż Graniczna.

Po II wojnie światowej w miejsce KOP i SG powołano Wojska Ochrony Pogranicza. Podlegały one bezpośrednio Ministerstwu Obrony Narodowej i funkcjonowały do początku lat 90-tych.

Straż Graniczna po roku 1990

Straż graniczna została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990. Nie powstała jednak z dnia na dzień. Ustawodawca określił półroczny czas na jest zorganizowanie.

Straż Graniczna stała się jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formacją typu policyjnego. 

Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego. Komendanci oddziałów, strażnic, granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów to organy terenowe. 

wykorzystanie-smiglowca-na-granicy
Fot. BiOSG

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej rozpoczął funkcjonowanie 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP).

Pierwszym komendantem Oddziału został ppłk. SG Albin Gorzelnik. Uroczystość nadania sztandaru Bieszczadzkiemu Oddziałowi SG odbyła się w 162 rocznicę Powstania Listopadowego w dniu 29 listopada 1992 r.  W 8 rocznicę powstania SG Oddział Bieszczadzki zyskał patrona – gen. brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej strzeże granic pomiędzy Polską, a Ukrainą i Słowacją.  Obecnie BiOSG ochrania odcinek granicy o łącznej długości 373 km. Z Ukrainą o długości – 239 km, a ze Słowacją – 134 km. Swoje zadania w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego realizuje poprzez czternaście granicznych jednostek organizacyjnych.

Na granicy z Ukrainą – zewnętrznej granicy Unii Europejskiej funkcjonuje jedenaście Placówek Straży Granicznej. Są to placówki w Horyńcu-Zdroju, w Lubaczowie, w Korczowej, w Medyce, w Hermanowicach, w Huwnikach, w Wojtkowej, w Krościenku, w Czarnej Górnej, w Stuposianach i w Ustrzykach Górnych.

Na granicy ze Słowacją – wewnętrznej granicy Unii Europejskiej zadania służbowe realizowane są przez dwie placówki: w Wetlinie i Sanoku. Jedną z placówek umiejscowiono wewnątrz kraju -na lotnisku w Jasionce.

Obecnie Komendantem Bieszczadzkiego