Nad Nasicznem od wschodniej strony góruje wzgórze o wysokości 842 m n.p.m. Jaskinie (bo są dwie – dolna i górna) znajdują się na południowo-wschodnim stoku wzgórza.

Zostały odkryte przez drwali na początku 1970 r. Są to jaskinie szczelinowe i zalicza się je do jaskiń Karpat Fliszowych. Jaskinie w Bieszczadach jako górach fliszowych powstają na wskutek przesuwania się skał więc z reguły są wąskie i ciasne. 

Na miejsce można trafić idąc z Nasicznego trasą historyczno – przyrodniczą „Przysłup CaryńskiKrywe nad Sanem. Z wierzchołka należy zejść stroną południowo – wschodnią, po ok. 3 minutach wyodrębnia się skalista ścianka południowa.

Wejścia do jaskiń znajdują się nieopodal podnóża ścianki, ale są niepozorne i latem trudno je wypatrzeć ze względu na bogate poszycie leśne. Większa jaskinia ma dwa korytarze o łącznej długości niecałych 20 metrów. Zimują w niej nietoperze.