Olszanica

O godzinie 12:00 mieszkańcy Olszanicy i pobliskich miejscowości zgromadzili się przy obelisku Niepodległości, gdzie odśpiewano hymn, a następnie delegacje złożyły kwiaty. Tradycyjnie dla uczestników zgromadzenia, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic przygotowali biało-czerwone kokardy.

Lesko

W uroczystym pochodzie delegacje leskich władz samorządowych, instytucji publicznych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, wyraziły swoją wdzięczność za wolny kraj. Wyrazili ją także mieszkańcy gminy, którzy indywidualnie przybyli na uroczystości. Przy akompaniamencie orkiestry dętej i z „Mazurkiem Dąbrowskiego” na ustach, złożono kwiaty przed głazem legionowym i oddano cześć przy pomniku Tadeusza Kościuszki na plantach. Obchody zakończyła uroczysta msza święta w kościele parafialnym.

Ustrzyki Dolne

Podobnie jak w innych bieszczadzkich miejscowościach, w Ustrzykach Dolnych odbyły się obchody związane ze 103. rocznicą Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. NMP Królowej Polski. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Czarna

W Czarnej uroczystości niepodległościowe zbiegły się z podsumowaniem projektu „Śladami naszej historii w 70 rocznicę Akcji HT”. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo odprawił ksiądz proboszcz Jan Bróż. Kolejnym punktem było złożenie przez instytucje państwowe kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia Akcji HT 1951, pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów i band UPA oraz ofiar Wołynia. Następnie w Gminnym Domu Kultury uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Czarnej wystąpili w okolicznościowym przedstawieniu związanym z historią akcji przesiedleńczej. Odbyła się również premierowa prezentacja publikacji pt. „Ta Ziemia od innych nam droższa” oraz wernisaż wystawy fotograficznej „Kresowe dzieje”. Na zakończenie Koło Gospodyń Wiejskich „Babiniec” przygotowało dla wszystkich uczestników poczęstunek oparty na daniach kuchni kresowej.

Lutowiska

Przedstawiciele Nadleśnictwa Lutowiska wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Lutowiskach, przedstawicielami Urzędu i Rady Gminy Lutowiska, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach, Powiatową Komendą Policji w Ustrzykach Dolnych, Strażą Graniczną, Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i Kołem Łowieckim „Gawra” wzięli udział w akcji „Niepodległa do hymnu”. W ramach wydarzenia delegacje złożyły również wieńce i kwiaty pod tablicą upamiętniającą wysiedlenia.

Cisna

Uroczystości z okazji 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w Cisnej już w środę od Biegu Niepodległości. Uczestnicy wystartowali przy budynku Nadleśnictwa Cisna, a meta zlokalizowana była przy urzędzie gminy. W czwartek o godzinie 12:00 w Ciśniańskim muzeum odbyła się prezentacja kolekcji bagnetów z okresu I wojny światowej. Następnie uroczystości przeniosły się na Wzgórze Betlejemka w Cisnej. Po wygłoszonych przemowach i referatach złożono kwiaty pod pomnikiem Obrońców Cisnej i Okolic.

Szczyt Wołosań

Uczestnicy wyprawy zorganizowanej przez Odział PTTK Rzeszów, Święto Niepodległości świętowali w Bieszczadach. Grupa licząca ponad 60 osób zdobyła szczyt Wołosań. Podczas drogi wspominali tych, którzy walczyli, cierpieli i umierali za Niepodległą.

Zagórz

Obchody niepodległościowe w Zagórzu rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się na Stary Cmentarz, gdzie pod Krzyżem Powstańców złożono kwiaty.

Stuposiany

Baligród

Autor: Kamil Mielnikiewicz