W Bieszczadach trwa realizacja kilku inwestycji drogowych, które przed zbliżającym się sezonem letnim mogą spowodować spore utrudnienia w ruchu. Aktualnie działania prowadzone są między innymi na odcinku Solina – Myczków, a także na drodze wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Wołkowyja.

Odcinek drogi z Polańczyka w kierunku Czarnej Górnej to często wybierana trasa podczas przejazdu między miejscowościami, z których prowadzą ścieżki turystyczne na bieszczadzkie szczyty, a okolicami Jeziora Solińskiego. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, w miejscowości Wołkowyja prowadzone są zaawansowane prace remontowe przy przebudowie nawierzchni oraz zabezpieczeniu osuwiska. Mimo skomplikowanych działań inżynieryjnych, droga jest przejezdna jednym pasem jezdni.

Głównym celem prac na blisko 600-metrowym odcinku jest zapewnienie bezpieczeństwa i większego komfortu jazdy, poprzez przywrócenie odpowiedniej nośności. Umożliwili to między innymi bezproblemowy przejazd autokarom wycieczkowym.

Zakończenie prac zaplanowano na październik bieżącego roku, ale możliwe jest, że nastąpi to szybciej, nawet w połowie sezonu letniego.

Remont drogi na odcinku Solina – Myczków

Trwa również inwestycja związana z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Solina – Myczków. To część modernizacji dróg małej obwodnicy bieszczadzkiej, która ma w znacznym stopniu poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania w okolicach Jeziora Solińskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest również konieczna w celu lepszego skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa podkarpackiego.

Po modernizacji, droga będzie miała 7 metrów szerokości i większą przepustowość. Rozbudowane zostaną również istniejące skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi. Powstaną chodniki, które podniosą poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz zatoki autobusowe, a przy drodze zabezpieczone będą osuwiska, skarpy oraz brzegi cieków wodnych. Inwestycja przewiduje również stworzenie na nowo oświetlenia ulicznego.

Zdjęcie główne: Saga