Na trzech odcinkach rzeki Osławica oraz na potoku Barbarka przeprowadzono działania mające na celu usunięcie szkód powodziowych i remont zapór przeciwrumowiskowych.

Na terenie gminy Komańcza, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje kolejne niezbędne prace inwestycje celem zmniejszenia ryzyka powodziowego i usunięcia powstałych szkód powodziowych.

Dotychczas wykonane zostały roboty polegające na usunięciu szkód powodziowych w trzech najbardziej niebezpiecznych odcinkach rzeki Osławicy. Działania polegały między innymi na zasypaniu wyrw materiałem naturalnym. Równolegle wykonano roboty na stopniach i zaporach przeciwrumowiskowych na potoku Barbarka i Dołżyczka. W ramach prac oczyszczono niecek wypadowych budowli, przepławek z uzupełnieniem ubytków krat oraz remont części betonowych. Ponadto częściowo uzupełniono ubytki w zaporach przeciwrumowiskowych.

Jak informują włodarze gminy Komańcza, kolejne prace remontowo-budowlane będą sukcesywnie realizowane. W tym roku działania prowadzone są w Komańczy oraz Czystograbie.

Zdjęcie główne: Gmina Komańcza