W ramach porozumienia nadleśnictw z Leska, Baligrodu i Cisnej z policją, w komendzie w Lesku odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy straży leśnej pracujących w Bieszczadach. Zajęcia poprowadzili policyjni instruktorzy.

Praktyczno-teoretyczne szkolenie, w którym udział wzięło 5 strażników leśnych, odbyło się na strzelnicy w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Policyjni instruktorzy szkolili strażników między innymi z zakresu użycia i wykorzystania broni palnej. Ponadto użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej.

Przeprowadzono też zajęcia, ucząc zasad taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Źródło i zdjęcie główne: KPP Lesko