Od teraz poziom bezpieczeństwa w Komańczy i okolicach będzie jeszcze bardziej zwiększony. Wszystko to za sprawą zamontowania elektrycznego systemu otwierania bramy w miejscowej remizie.

Aktualnie w budynku remizy stacjonują dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej oraz karetka Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu gminy Komańcza udało się zrealizować przedsięwzięcie, które w dużym stopniu usprawni działania ratownicze. Dotychczas w miejscowej remizie brak bramy z napędem elektrycznym stanowił istotną barierę w działaniu strażaków ochotników i znacznie wydłużał czas reakcji na zagrożenie życia lub zdrowia osób poszkodowanych.

W ostatnim czasie zmodernizowano budynek poprzez zamontowanie nowego systemu otwierania bramy garażowej. „Cały system został udoskonalony, gdyż możemy otwierać je z pilota. Nowe bramy wpłyną na pewno pozytywnie na czas wyjazdu” – mówią druhowie z OSP KSRG Komańcza.