Poszukiwania z pomocą statku bezzałogowego polegają na przelocie w wyznaczonym sektorze i dokonaniu od kilkudziesięciu do kilkuset zdjęć, tworząc w ten sposób ortofotomapę terenu. Następnie oprogramowanie Saruav przy pomocy skomplikowanych algorytmów przeszukuje zdjęcia pod kątem tych, na których potencjalnie możne znajdować się człowiek. Jeśli program wskaże potencjalne miejsce, analityk potwierdza lub odrzuca wytypowanie jako trafne lub błędne wskazanie.

31 grudnia 2021 roku, Czesław Sobolak, 63-letni mieszkaniec Bukowska wyszedł z miejsca zamieszkania i nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Komenda Powiatowej Policji w Sanoku poprosiła goprowców o pomoc w poszukiwaniach. Niestety nie przyniosły one żadnych rezultatów.

W drugich działaniach ratownicy natrafili na nowe poszlaki zaginionej kobiety z Nowego Sącza. Doprowadziły one do ujawnienia ciała zaginionej. „Miejsce znajdowało się poza wskazanymi sektorami do przeszukania przez naszych operatorów drona” – informują bieszczadzcy ratownicy.

/GOPR Bieszczady/