W Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym zapadły ważne decyzje i deklaracje dotyczące udostępnienia drogi leśnej nr 69. Tzw. „droga na wypał” została udostępniona dla ruchu publicznego do końca października 2021 r. 

Decyzja o otwarciu drogi leśnej jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, turystów i wędkarzy. Jest to jedyne otwarte miejsce na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, którędy można dotrzeć nad brzeg Jeziora Solińskiego

Co bardzo istotnie: zjeżdżanie z drogi nad zalew pojazdami silnikowymi jest całkowicie zabronione!!!

 Podczas spotkania padły ważne deklaracje:

  • droga leśna nr 69 „Wypał” zostaje udostępniona do ruchu publicznego od 26.04.2021 r. do 31.10.2021 r.
  • na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h
  • droga, jako udostępniona do ruchu będzie podlegała monitorowaniu i kontroli odpowiednich organów (Policji i Straży Leśnej)
  • zostanie wyznaczone miejsce postoju pojazdów
  • postój będzie możliwy przez 48 godzin

Gmina Ustrzyki Dolne w ramach ustaleń zobowiązała się do wywożenia segregowanych odpadów komunalnych z tego terenu. Jest to w myśl wspierania prawidłowej gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska. 

Każdy użytkownik terenu zobowiązuje się po zakończeniu pobytu, odnieść posegregowane odpady komunalne do postawionych na placu kontenerów.

Koła Wędkarskie zobowiązały się do pomocy przy porządkowaniu brzegu i placu przy składzie (wypał). W celu koordynacji akcji sprzątań przedstawią harmonogram prowadzonych akcji. 

Deklaracje, które zapadły podczas spotkania są istotne ponieważ zapadły w związku z nieodpowiednim korzystaniem przez użytkowników tej drogi po pierwszym jej otwarciu. 

Drogę otworzono (po raz pierwszy w historii) w 2017 r. Niestety od tego czasu doszło do wielu nieodpowiedzialnych zachowań. Jak czytamy na stronie Nadleśnictwa W minionych latach zdarzyło się na niej kilka niebezpiecznych wypadków, doszło do przypadków kradzieży drewna, nielegalnych zjazdów samochodów osobowych nad samą wodę, czy też rajdów crossów/guadów po dnie częściowo pozbawionej wody Zatoki Teleśnickiej. Bardzo dokuczliwe było zaśmiecanie terenów leśnych przyległych do wód zatoki

W związku z tym, wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, że chcąc korzystać z wypoczynku czy innych form rekreacji na łonie przyrody, bezwzględnie musimy stosować się do zasad ochrony środowiskaTym bardziej, że Jezioro Solińskie to nie tylko miejsce rekreacji ale również zbiornik wody pitnej

Zródło: ustrzykidolne.krosno.lasy.gov