Po blisko 30. latach czynnej służby, na emeryturę odszedł mł. bryg. Robert Jedynak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych komendy.

W ostatni dzień stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby przez mł. bryg. Roberta Jedynaka, dowódcę Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Lesku.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych komendy. Zastępca komendanta Powiatowego PSP w Lesku, mł. bryg. Robert Wojciechowski przedstawił przebieg służby mł. bryg. Roberta Jedynaka, natomiast komendant powiatowy PSP w Lesku, st. bryg. Jacek Dydek, podziękował dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej za wieloletnią służbę i wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu leskiego.

Wyrazem uznania za niespełna 30 letnią służbę mł. bryg. Roberta Jedynaka są przyznane mu odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich:

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”,
Medal Brązowy „Za Długoletnią Służbę”,
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”,
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

/PSP Lesko, st. kpt. Marek Wdowin/