W miniony poniedziałek, podkarpacki odcinek polsko-ukraińskiej granicy chroniony przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej odwiedziła delegacja europejska Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. W spotkaniu wzięli udział między innymi gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec, zastępca komendanta głównego straży granicznej oraz gen. bryg. SG Andrzej Popko, komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Na przejściu granicznym w Korczowej wizytująca delegacja została zapoznana z bieżącą sytuacją na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania zastosowane w związku z ogromną liczbą osób przekraczających granicę, w tym wdrożenie ruchu pieszego na przejściach drogowych. Przedstawiono też rozwiązania usprawniające kontrolę pierwszej i drugiej linii, między innymi w zakresie identyfikacji i weryfikacji osób. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG podkreślił bardzo dobrą współpracę ze służbami współdziałającymi oraz ukraińską służbą graniczną.

W komendzie oddziału w Przemyślu szef Frontexu odwiedził też centrum dowodzenia. Tam zapoznał się z najnowszymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w ochronie granicy państwowej.

Delegacja Frontexu Delegacja Frontexu

Na zakończenie wizyty, delegacja odwiedziła Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu. Ponadto punkt weryfikacyjno-konsultacyjny utworzony w celu prowadzenia konsultacji z placówkami dyplomatycznymi. Przedstawiono procedury oraz zasady weryfikacji tożsamości cudzoziemców.

Szef Frontexu wysoko ocenił poziom realizowanych czynności przez Straż Graniczną. Szczególną uwagę zwrócono na dynamiczne wdrożenie rozwiązań i dostosowanie procedur w odpowiedzi na ogromną falę uchodźców, jaka napływa z Ukrainy

– informuje Piotr Zakielarz, p.o. rzecznika prasowego BiOSG.