Już wkrótce w miejscowości Ustjanowa Górnej, na bazie byłej szkoły służącej mieszkańcom przed laty, może powstać Centrum Kultury i Sportu. „Chcemy podtrzymać tę dobrą tradycję i w tym historycznym miejscu nadal tworzyć i realizować dobre działania dla naszej społeczności” – mówi Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Plan na budynek po byłej szkole

Rozpoczęły się już pierwsze działania dotyczące zagospodarowania budynku po dawnej szkole w miejscowości Ustjanowa Górna. Po gruntownym remoncie obiekt miałby się stać miejscem spotkań lokalnej społeczności. Znajdowałaby się tam świetlica, Izba Pamięci, szatnie i pomieszczenia dla klubu sportowego Lotnik Ustjanowa oraz garaż dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak się dowiadujemy, wszelkie działania i podejmowane projekty architektoniczno-budowlane realizowane będą pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Najbardziej zależy mi na tym, aby było to nie tylko miejsce dla ludzi, ale przede wszystkim miejsce tworzone przez ludzi, społeczność Ustjanowej Górnej. Chcemy jednak usłyszeć od mieszkańców ich potrzeby, wizje i pomysły na reaktywację tego miejsca. Podkreślę raz jeszcze, zależy mi na tym, żeby to działanie tworzone było przez samych mieszkańców, którzy będą z tego korzystać, dlatego przeprowadzimy swojego rodzaju konsultacje społeczne.

– podkreśla Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Radni za przeprowadzeniem tej inwestycji

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Ustrzykach Dolnych udało się zabezpieczyć środki na wykonanie pełnej dokumentacji na remont, odbudowę, nadbudowę i przebudowę byłej szkoły w Ustjanowej Górnej. Ten etap inwestycji ma zostać wykonany w latach 2022-2023.

Zdjęcie główne: Kamil Mielnikiewicz