Niebieski szlak prowadzi z miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Jasień do miejscowości Brzegi przez szczyty Orlika i Kiń (lokalizacja wg załącznika graficznego – kolor niebieski). Czasowe wyłączenie fragmentu ww. szlaku spowodowane jest planowanym rozpoczęciem prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna w tych wydzieleniach.

Na załączniku graficznym zawarto propozycję (kolor czerwony), tymczasowego obejścia zamkniętego odcinka, która pozwoli na bezpieczne kontynuowanie wycieczek i spacerów. Zakaz będzie obowiązywać od dnia 20.01.2022 do 31.03.2022 roku.

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne dołoży wszelkich starań, aby zamknięty fragment trasy przywrócić jak najszybciej do ruchu turystycznego.