W Internecie powstała petycja skierowana do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, której celem jest sprowadzenie się do postulatów uruchomienia na obszarze od Jasła po Łupków i Uherce Mineralne, a dalej do Krościenka codziennych regionalnych połączeń kolejowych.

W petycji zatytułowanej „Kolej osią bezpieczeństwa, stabilizacji i rozwoju południowo-wschodniej część Podkarpacia” zwrócono szczególną uwagę na pociągi ewakuacyjne na linii kolejowej nr 108 dedykowane ukraińskim uchodźcom. Jak czytamy te kursy dowiodły jak wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego ma sprawnie funkcjonująca kolej. Ze wszystkich 25 odprawionych ze stacji w Uhercach Mineralnych w głąb kraju pociągów, do 15 marca skorzystało blisko 4500 pasażerów.

Nadzwyczajne okoliczności towarzyszące tym przewozom, jak również ich frekwencja są ważnym, ale nie jedynym uzasadnieniem istoty przedmiotowej petycji sprowadzającej się do postulatu uruchomienia na obszarze od Jasła po Łupków i Uherce Mineralne (docelowo Krościenko) codziennych regularnych połączeń kolejowych w minimalnej ilość 7 par pociągów na dobę

– informuje Jerzy Zuba.

Kolejnymi argumentami jakie przedstawiono w petycji jest wykluczenie transportowe tej części regionu oraz drastycznie rosnące ceny paliw. Z postulowanych połączeń kolejowych w wymiarze transgranicznym, przez przejście graniczne w Krościenku mogliby korzystać również obywatele Ukrainy, którzy poszukując pracy na terenie Polski coraz częściej doświadczają negatywnych konsekwencji deficytu lokalnych zasobów mieszkaniowych i socjalnych.

Dzięki transportowi kolejowemu nasi wschodni sąsiedzi poprawią wydolność polskiej gospodarki. Nie musieliby opuszczać na stałe swoich domów i rodzin, przeciwdziałając tym samym wyludnieniu się Ukrainy, jednemu z głównych celów rosyjskiej agresji

– kontynuuje Jerzy Zuba.

Przeczytaj dalszą część petycji, gdzie znajduje się również możliwość jej podpisania.

Zdjęcie główne: Kamil Mielnikiewicz