Przechodniu! 
Spójrz na ten krzyż
Żołnierze polscy dźwignęli go wzwyż
Ścigając faszystów przez góry, doliny i skały
Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały! 

Taka parafraza legionowego wiersza została zamieszczona na brzozowym krzyżu stojącym tuż przy wejściu na cmentarz wojenny w Baligrodzie

Cmentarz wojenny w Baligrodzie jest jedną z największych wojskowych nekropolii na Podkarpaciu. Założyli go w latach 1945 – 1946 stacjonujący w tym czasie w Baligrodzie żołnierze 34 pułku Strzelców Budziszyńskich.

Na cmentarzu pochowani są żołnierze tej jednostki, dywizji KBW, grupy manewrowej WOP oraz 16 pułku piechoty, którzy zginęli w latach 1945-47 w walkach z UPA. 

W 1953 r. cmentarz wojenny został powiększony ze względu na fakt, że przeniesiono tutaj ekshumowane szczątki żołnierzy polskich i radzieckich poległych podczas II wojny światowej. Szczątki ekshumowano z prowizorycznych mogił i cmentarzy, które znajdowały się w całych Bieszczadach i pobliskich terenach. 

W sumie w 154 zbiorowych mogiłach spoczywa 5127 polskich i radzieckich żołnierzy. Niestety, tylko 981 poległych żołnierzy zostało zidentyfikowanych. 

Po wejściu na cmentarz ma się wrażenie, że rzędy mogił ciągną się w nieskończoność. Na polskich znajdują się krzyże, natomiast na radzieckich gwiazdy na „poduszkach”. Oficerowie mają osobny pomnik, na którym umieszczono nazwiska poległych. 

Obelisk z dwoma mieczami

W centralnej części cmentarza stoi obelisk. Jest to ogromna płyta z tarczą i stylizowanymi na grunwaldzkie dwoma mieczami. Przed obeliskiem znajdują się dwie tablice, na których umieszczono inskrypcje w języku polskim i rosyjskim:

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁYCH W WALKACH Z NIEMCAMI W LATACH 1939 – 1944

ORAZ ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO I WOJSK OCHRONY POGRANICZA

POLEGŁYCH W WALKACH Z UPA W LATACH 1944 – 1947

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ

POLEGŁYCH W WALKACH Z NIEMCAMI W LATACH 1944 – 1945

Podczas gdy poprzednia inskrypcja brzmiała:

„Bohaterom Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego poległym w latach 1944 – 47 w walce w niemieckim i rodzimym faszyzmem.”

W wyniku dwukrotnych modernizacji ukształtowano obecny wygląd cmentarza.

Cmentarz znajduje się  po prawej stronie Wielkiej Obwodnicy, jadąc od strony Hoczwi, na północnym skraju Baligrodu. 

Naprzeciwko cmentarza znajduje się spory parking.

Kolejną pamiątką po II wojnie światowej jest pomnik – czołg znajdujący się na baligrodzkim rynku.