Gmina Komańcza promuje obiekty architektury drewnianej w ramach projektu „Wirtualna Komańcza – szlakiem architektury drewnianej, krzyży i kapliczek”.

Drewniana cerkiew św. Onufrego w Wisłoku Wielkim to dawna cerkiew greckokatolicka. Świątynia była budowana w latach 1850–1853, zaś poświęcona została w 1854 roku. W 1902 oryginalny dach kryty gontem zastąpiła blacha.

Po II wojnie światowej świątynia została przemianowana na kościół rzymskokatolicki. Remontowana była dwukrotnie: w roku 1969 i w latach 80. XX wieku. Wówczas przemalowano polichromię ścian oraz strop nawy i babińca.

W 2002 roku z inicjatywy księdza Krzysztofa Pichura rozpoczął się remont generalny świątyni. Zmieniono wtedy blaszane pokrycie dachu na gontowe. Podczas tego remontu wymienione zostały także podwaliny cerkwi, wymienione zostały schody na strych i podłogi. Położono również nową instalację elektryczną.

W cerkwi znajduje się kompletny ikonostas pochodzący prawdopodobnie z czasu budowy świątyni. A wewnętrzne ściany i strop pokryte są polichromią pochodzącą z XIX wieku.

Obok cerkwi znajduje się murowana dzwonnica wzniesiona w 1902 roku. Teren cerkwii wraz z przycerkiewnym cmentarzem otoczony jest kamiennym murkiem.

Zobacz film Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy: