Gmina Komańcza promuje obiekty architektury drewnianej w ramach projektu „Wirtualna Komańcza – szlakiem architektury drewnianej, krzyży i kapliczek.”

Cerkiew pw. św. Dymitra w Radoszycach, początkowo prawosławna, następnie unicka, istniała od 1507. Obecna świątynia została wzniesiona w 1868 roku i poświęcona w cztery lata później. W 1896 wnętrze cerkwi zostało odnowione.

Niestety cerkiew poniosła poważne straty w 1944, kiedy kilka pocisków uderzyło w jego dach i kopuły. Z kolei W 1947, w czasie Akcji Wisła, żołnierze obrabowali cerkiew, kradnąc komplety strojów liturgicznych, kielichy i trzy dzwony.

Od 1948 roku cerkiew użytkowna jest jako kościół rzymsko-katolicki pw. Matki Bożej Wspomożycielki. Oficjalne przejęcie cerkwi nastąpiło w 1971 roku. W 1991 roku skradziono wszystkie ikony z rzędu prazdników, które musiały zostać zastąpione kopiami.

Cerkiew posadowiona jest na wzgórzu. W jej najbliższym otoczeniu znajdował się cmentarz, z którego pozostał jeden nagrobek z 1868. Przed świątynią stoi okazała murowana dzwonnica parawanowa z trzema wieżyczkami.

Więcej informacji i ciekawostek usłyszycie w filmie GOK Komańcza. Będziecie też mogli obejrzeć wnętrze świątyni.