Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej położona na Podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej jest największą atrakcją Komańczy. 

Prawosławną cerkiew zbudowano na wzgórzu zwanym kiedyś Pełeszuła Mirka. O pierwszej cerkwi, która spłonęła w 1800 r. wzmiankowano już w 1565 r. W jej miejscu postawiono nową, drewnianą cerkiew w 1802 r., która aż do 1963 r. była świątynią grecko – katolicką. Przed 1834 r. wzniesiono oddzielnie stojącą dzwonnicę, zaś w 1836 r. dobudowano zakrystię.

Ze względu na problemy z utrzymaniem cerkwi w 1961 r. odebrano ją grekokatolikom i zamknięto. W 1963 r. przekazano parafii prawosławnej. 13 września 2006 r. cerkiew spłonęła, zdołano tylko uratować stojącą nieopodal dzwonnicę. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.

Odbudowa, a właściwie rekonstrukcja cerkwi trwała 4 lata. W 2010 r. konsekrowano odbudowaną świątynię.