Na placu apelowym komendy Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, 15-osobowa grupa nowych funkcjonariuszy uroczyście ślubowała: „…służyć wiernie Narodowi Polskiemu”. Podczas apelu zachowano obostrzenia wynikające z reżimu sanitarnego.

biosg-nowi-funkcjonariusze
Fot. BiOSG

Ślubowanie, w asyście pocztu sztandarowego, odebrał Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG gen. bryg. SG Robert Rogoz. Generał brygady Robert Rogoz pogratulował nowo przyjętym pozytywnego ukończenia długiego procesu rekrutacji, a także wyraził przekonanie, że pomimo trudnego czasu pandemii funkcjonariusze wzorowo wywiążą się ze stawianych przed nimi wyzwań. Szef podkarpackiej Straży Granicznej życzył funkcjonariuszom pozytywnego ukończenia dalszych szkoleń oraz sukcesów w czekającej ich służbie.

Zobacz również: 30-lecie powołania BiOSG

Pośród piętnastoosobowej grupy nowo przyjętych jest ośmiu mężczyzn i siedem kobiet. Wszyscy, oprócz jednej osoby, pochodzą z Podkarpacia. Większość z nich uzyskało średnie wykształcenie. Już za kilka dni młodzi funkcjonariusze wyjadą na kurs podstawowy do ośrodka szkolenia w Lubaniu. Po zakończeniu szkolenia rozpoczną służbę na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej lub w Budomierzu.

biosg-slubowanie
Fot. BiOSG

Warto wspomnieć, że w bieżącym roku do BiOSG zaplanowano przyjęcie łącznie 120 nowych adeptów. Aktualnie, rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły. Służbę w Straży Granicznej pełnić może osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, a w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat.

biosg-nowi-funkcjonariusze
Fot. BiOSG

Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, średnie wykształcenie, a także odpowiednią zdolność psychofizyczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej.

Zródło: BiOSG